Loading Laddar...
 

Handledarutbildning

Introduktionsutbildning för B-körkort


I vår E-handel kan du se kursdatum och boka kurs. Du kan även kontakta receptionen för att boka kurs.


Pris: 500 kr och inkluderar material och fika. 
Denna utbildning behöver både handledare och elev gå för att få övningsköra privat. Ett kursintyg gäller i 5 år.
Avbokning måste ske senast kl. 13.00 helgfri vardag innan kurstillfället.

KURSVILLKOR INTRODUKTIONSUTBILDNING

Legitimationskrav: Alla deltagare måste kunna visa upp giltig legitimation vid kurstillfället. Om eleven saknar legitimation kan vårdnadshavare intyga eleven mot uppvisande av giltig legitimation.
Närvarokrav: Deltagarna måste vara närvarande under hela kursens gång för att intyg ska kunna utfärdas.
Krav på eleven: Eleven måste vara minst 15 år och 9 månader.
Krav på handledaren: 
  • Minst 24 år
  • Haft körkort i minst 5 år de senaste 10 åren. Om man har haft indraget körkort under de senaste 3 åren för något grovt trafikbrott så kan det leda till att man inte får bli handledare.
  • Körkort utfärdat i ett land inom EES
  • Vana och skicklighet att framföra fordonet
Rapportering: Om ovanstående krav uppfylls rapporterar vi deltagarna som godkända på kursen till Transportstyrelsen snarast möjligt efter genomförd kurs dock senast nästkommande vardag.

Förberedelse: Om ni vill kan ni göra era ansökningar innan kursen. Det är inget krav men det kan göra att ansökningsprocessen går lite snabbare. Vi kommer under kursen att gå igenom hur ansökningar går till.
Ni kan ansöka om körkortstillstånd till eleven innan kursen om inte körkortstillstånd redan finns. Ansökan görs på Transportstyrelsens hemsida:
Ansök om körkortstillstånd (grupp I)
Eleven måste även göra en synundersökning för körkortstillstånd hos optiker. Synintyg skickas till Transportstyrelsen via optiker eller per post.
Handledaren kan några dagar innan kursen ansöka om handledartillstånd. Ansökan görs på Transportstyrelsens hemsida:
Ansökan om handledarskap

På kursen diskuterar vi bland annat:

  • Körkortsutbildningens mål och innehåll samt regler för övningskörning
  • Planering och strukturering av övningskörning
  • För trafiksäkerheten och miljön viktiga faktorer